pallide-kasutamise-lahendus

LAHENDUS

2021. aasta kevadel Reval Ladies Tenniseklubi koostöös Eesti Tennise Liidu ja Rohetiigriga kutsus ellu projekti "Pall pole prügi!", mille eesmärgiks on teavitada eelkõige tennisemängijaid, aga ka avalikkust, tennisepallide keskkonnakahjulikkusest ja leida parimaid mooduseid nende eluea pikendamiseks ning taaskasutamiseks.

Projekt keskendub kolmele põhitegevusele

1. TENNISEMÄNGIJATE KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE

Erinevate turundustegevuste kaudu tutvustakse tennisemängijatele tennisepallide ökoloogilise jalajälje olemust ning nende pikema kasutuse ja taaskasutusvõimaluse suunamise olulisust. Info pallide kogumise võimaluste kohta on saadaval tennisekeskustes kohapeal ning seda võimendatakse koostöös tennisekeskustega digitaalsetes suhtluskanalites.
Eesmärgiks on seatud, et kõik tennisemängijad hakkaksid mõtlema pallide kui ressursi peale, teadvustama taaskasutuse otstarbekust ning tekiks harjumus oma vanad pallid kogumiskastidesse tuua.
Laiemaks eesmärgiks on populariseerida spetsiifilistes valdkondades jäätmekorraldusega tegelemist. Tennisepallid on üks konkreetne jäätmevaldkond, kuid mitte ainus, mille eraldamine olmeprügist võimaldaks materjalile parema taaskasutusviisi leida.

 

2. PALLIDE SORTEERIMISE JA KOGUMISE KORRALDUS

Kõikidesse Eesti suurematesse tennisekeskustesse on paigaldatud spetsiaalsed konteinerid, kuhu kasutatud palle koguda. Lisaks paigaldati väljakutele kleebised “Pall pole prügi!”, mis suunavad palle selleks ettenähtud konteineritesse viskama. Konteinereid tühjendatakse regulaarselt ja kogutud pallid ladustatakse. Logistikaga aitab koostööpartner Kaubaekspress OÜ.
Konteinerite arv kasvab iga-aastaselt. Vajaduspõhiselt toimub info- ja
reklaammaterjali värskendamine ja täiendamine.
Eesmärgiks on korraldada pallide kogumine ja ladustamine võimalikult mugavaks ahela esimesest lülist (tennisetrenni lõpetanud mängija) kuni tootjani.

 

3. PALLIDELE TAASKASUTUSVÕIMALUSTE LEIDMINE

Tennisepalle reklaamitakse kui tasuta toorainet, et leida tennisekeskustele väikepartnereid, kellel on soov palle taaskasutada, olgu selleks siis lemmikloomapoed, varjupaigad, lasteaiad, kunstiringid vms. Läbi ostesuhtluse otsime aktiivselt koostööpartnerit, kes leiaks pallide näol enda äritegevuseks järjepideva ressursi.
Koostöös Eesti Disainerite Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, TalTech’i, Tallinna Tehnikakõrgkooli vms huvitatud osapoolega on üritatud leida uudseid lahendusi tennisepallide kasutamiseks peamise tooraine või täiendava koostisosana uute toodete loomisel. Põnevamaid ideid ja nende prototüüpe tutvustakse otsekontaktide, meedia ja sotsiaalmeedia kaudu ka tenniseringkondadest väljapoole.

Eesmärk on viia innovaatilised ideed ja uued tehnoloogiad kokku inimeste ja ettevõtetega, kes suudavad neid ideid praktikas ellu rakendada ja püsivat tootmist korraldada.