pallide-kasutamise-lahendus

LAHENDUS

ESIMENE ETAPP - 8. märts - 8. juuni 2021

Suurematesse tennisekeskustesse paigaldatakse märtsis spetsiaalsed konteinerid, kuhu kasutatud pallid kogutakse. Lisaks paigaldatakse väljakutele kleebised “Pall pole prügi!”, mis suunavad palle selleks ettenähtud konteineritesse viskama. Konteinereid tühjendatakse regulaarselt ja kogutud pallid ladustatakse. Logistikaga aitavad koostööpartnerid Ragn-Sells ja Cronimet Nordic OÜ.

Eesmärgiks on, et inimesed hakkaksid mõtlema pallide kui ressursi peale ning teadvustama taaskasutuse otstarbekust. Samas aitaks esimene etapp aimu saada pallide kogusest, mida taaskasutusse suunata ja kaardistada olukord. Kampaania esimene etapp loetakse õnnestunuks, kui mai lõpuks on kokku kogutud 20 000 palli.

 

TEINE ETAPP - 8. juuni - 8. september 2021

Püüame leida lahenduse konteinerite paigaldamiseks välisväljakute lähedusse ja väiksematesse tennisekeskustesse üle Eesti.

Kampaania käigus reklaamime tennisepalle kui tasuta toorainet ja loodame leida tennisekeskustele väikepartnereid, kellel on soov palle taaskasutada, olgu selleks siis lemmikloomapoed, varjupaigad, lasteaiad, kunstiringid vms. Samuti otsime aktiivselt koostööpartnerit, kes leiaks pallide näol äritegevuseks järjepideva ressursi.

 

KOLMAS ETAPP - 8. september - 8. jaanuar 2022

Koostöös Eesti Disainerite Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, TalTech’i, Tallinna Tehnikakõrgkooli vms. huvitatud osapoolega üritame leida uudseid lahendusi tennisepallide kasutamiseks peamise tooraine või täiendava koostisosana uute toodete loomiselPõnevamatest ideedest ja nende prototüüpidest on plaanis luua näitus ja/või tutvustav videoklipp, mis näitlikustaks tennisepalli kui toormaterjali kasutamist ning võimaldaks nende ideede levitamist tenniseringkondadest väljapoole.

Eesmärk on viia innovaatilised ideed ja uued tehnoloogiad kokku inimeste ja ettevõtetega, kes suudavad neid ideid praktikas ellu rakendada ja püsivat tootmist korraldada. Kokku võiks olla kogutud 40 000 palli.

Laiemaks eesmärgiks on populariseerida spetsiifilistes valdkondades jäätmekorraldusega tegelemist. Tennisepallid on üks konkreetne jäätmevaldkond, kuid mitte ainus, mille eraldamine olmeprügist võimaldaks materjalile parema taaskasutusviisi leida.

 

NELJAS ETAPP - 8. jaanuar 2022 - 

Korraldada pallide kogumine ja ladustamine võimalikult mugavaks ahela eismesest lülist (tennisetrenni lõpetanud mängija) kuni tootjani.

Populariseerida kogumiskaste nende seas, kes kasutatud palle vajavad.

Eesmärk on viia innovaatilised ideed ja uued tehnoloogiad kokku inimeste ja ettevõtetega, kes suudavad neid ideid praktikas ellu rakendada ja püsivat tootmist korraldada