uued-vanad-pallid

PROBLEEM

Tennis on üks enim keskkonda kahjustavam spordiala. Jättes välja keskkonda reostava motospordi (lennusport, vormel, ralli jm), asub tennis jalgpalli ja golfi järel kolmandal kohal. Kui jalgpall ja golf on esireas pigem väljakute kastmiseks kuluva vee raiskamisega, siis tennise põhimureks on pallid. Tennisepalli tootmine on ressursimahukas, neid toodetakse meeletus koguses ja nende lagunemine võtab aega 400 aastat.

Eestis harrastab tennist üle 10 000 inimese. Iga-aastaselt võetakse purkidest välja ca 120-140 tuhat uut tennisepalli. Enamust kasutatakse väljakul vaid 4-5 korda ja pärast seda rändab kolmandik pallidest olmeprügisse.

Tennisega mitte seotud inimesed, kes leiaksid kasutatud pallidele rakendust (lasteaiad, kunstiringid, lemmikloomakeskused jt) ei tea, kust tasuta materjali otsida.

Aastaks 2030 peab vastavalt eurodirektiivile jäätmete ringlussevõtu osakaal Eestis kasvama vähemalt 65%-ni. Hetkel on see keskmiselt 35%. Eesmärk vajab järjepidevat tegevust. Jäätmete liigiti sorteerimine annab võimaluse suunata igapäevaselt tekkivad jäätmed ringlusse ja neid taas kasutada. Jäätmete ringlussevõtuks on oluline jäätmematerjali puhtus, seetõttu on oluline, et jäätmed oleksid kokku kogutud eraldi konteineritesse.

 

2021. aasta veebruaris viidi tennisistide seas läbi uurimus, et saada teada milline on tennisepalli keskmine eluiga ja mida tehakse kasutatud tennisepallidega. Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.